Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 5
ออกไปหน้าแรก
13 of 14
 
 
 
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชกำลังเคลื่อนมาที่ท่าราชฯ