Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 5
ออกไปหน้าแรก
08 of 14
   
ท่าน้ำหน้าโรงเรียนวัดระฆัง 7 พฤศจิกายน 2539