Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 5
ออกไปหน้าแรก
06 of 14
 
 
 
วัดอรุณราชวรารามในยามค่ำคืน และเห็นขบวนเรืออยู่ในระยะไกล