Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 5
ออกไปหน้าแรก
01 of 14
 
 
 
ยามค่ำคืน ภายหลังจากเสร็จพีธีที่วัดอรุณ ขบวนเรือเคลื่อนกลับมาที่ท่าราชวรดิษฐ์