Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 4
ออกไปหน้าแรก
13 of 21
 
 
 
ขบวนพยุหยาตราท่ามกลางสายฝน เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และอาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์