Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 4
ออกไปหน้าแรก
10 of 21
 
 
 
ทั้งลมและฝนสาดจนเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาพริ้วเป็นระลอก