Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 4
ออกไปหน้าแรก
08 of 21
 
 
 
ช่วงฝนกำลังตกอย่างหนักจนมองแทบไม่เห็นฝั่งตรงข้าม และระดับน้ำขึ้นสูงจนล้นฝั่ง