Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 4
ออกไปหน้าแรก
06 of 21
 
 
 
ฝนตกแต่ขบวนเรือยังเคลื่อนต่อไปตามปกติ