Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 3
ออกไปหน้าแรก
12 of 14
 
 
 
ผ่านพระบรมมหาราชวัง ช่างภาพต่างรอความหวังจะได้เห็นเรือสุพรรณหงส์ผ่านมาในช่วงเวลานี้
ที่เห็นยอดปราสาทกระทบแสงแดดเป็นสีทอง และท้องฟ้าเป็นสีเทาเข้ม