Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 3
ออกไปหน้าแรก
11 of 14
 
 
 

เรือผ่านไปหลายลำ แต่ท้องฟ้าฝั่งตรงข้ามก็ดูไม่น่าไว้วางใจ