Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 3
ออกไปหน้าแรก
10 of 14
 
 
 
ขบวนเริ่มมาแล้วในขณะที่ท้องฟ้าฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายเริ่มเป็นสีเทาเข้ม