Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 3
ออกไปหน้าแรก
9 of 14
 
 
 
คนแน่นขนัดบริเวณวัดระฆัง ทุกคนกำลังเฝ้ารอขบวนพิธี