Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 3
ออกไปหน้าแรก
5 of 14
 
 
 
Before.....ตรงนี้เป็นมุมของช่างภาพ ชาวบ้านตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ฯบังหน้าพอดี
ภาพนี้เป็นภาพก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน...เปรียบเทียบกับภาพถัดไป