Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 3
ออกไปหน้าแรก
4 of 14
 
 
 
ทุกอย่างดูสงบเงียบ ก่อนที่จะได้ยินเสียงกาพท์เห่เรือผ่านเครื่องกระจายเสียงดังก้องแม่น้ำเจ้าพระยา
บอกถึงว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษกฯ ที่ทุกคนรอคอยได้เริ่มขึ้นแล้ว