Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 2
ออกไปหน้าแรก
13 of 21
 
 
 
เรือเอกไชยเหินหาว เป็นเรือกระบวนปิดทอง(เรือที่มีหัวปิดทองรูปต่างๆดูสวยงาม) ที่วาดลวดลายเป็นรูป เหรา หรือจระเข้
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ทำหน้าที่เป็น เรือคู่ชัก(เรือรูปสัตว์ที่ทำหน้าที่ลากเรือ พระที่นั่งลำใหญ่และหนักมาก)
ใช้นำหน้า หรือชักลากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ กรณีที่ฝีพายไม่พอ (เหรา อ่านว่า เห-รา เป็น แมงดาทะเลชนิดหนึ่ง