Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 2
ออกไปหน้าแรก
02 of 21
 
 
 
เห็นหัวเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณอยู่นิดนึง (ลำที่ทหารฝีพายแต่งชุดสีแดง)