Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 2
ออกไปหน้าแรก
01 of 21
 
 
 
ขบวนเรือมาพร้อมๆกัน จนไม่สามารถจับภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่อยู่ตรงกลางนั้นได้