Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
21 of 21
 
 
 
เรือตรวจการณ์ของตำรวจน้ำ ฉวัดเฉวียนไปมาหลายรอบ คอยสังเกตุการณ์ตลอดริมฝั่ง