Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
18 of 21
 
 
 
วัดระฆัง ตุลาคม 2539 วันซ้อมใหญ่