Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
16 of 21
 
 
 
ประชาชนรอชมขบวนเรือ บริเวณท่าน้ำวัดระฆังในวันซ้อมใหญ่ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2539