Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
10 of 21
 
 
 
เรือสุพรรณหงส์ กำลังผ่านท่าราชวรดิษฐ์ และมองเห็นพระบรมมหาราชวังอยู่เบื้องหลัง การจัดริ้วขบวนจะจัดระยะ
ให้เรือสุพรรณหงส์ดูโดดเด่น ไม่มีเรือลำอื่นมาขนาบข้างจนบดบังความสวยงาม เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เห็นความสง่างามอย่างชัดเจน และเป็นจังหวะที่ช่างภาพต่างรอคอย โดยเฉพาะภาพที่เห็นนี้