Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
8 of 21
 
 
 
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ใช้เรือในราชพิธี จำนวน 52 ลำ มีเจ้าหน้าที่ประจำเรือจำนวน 2,082 นาย
จัดเป็นรูปขบวนจำนวน 5 ริ้ว ความยาว 1,110 เมตร กว้าง 90 เมตร