Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
5 of 21
   

การจัดริ้วขบวนเรือในครั้งนี้มีความยาวจากต้นขบวนถึงท้ายขบวนประมาณ 1,110 เมตร ระยะห่างปีกซ้ายและปีกขวา 90 เมตร