Main page photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์
   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ชุดที่ 1
ออกไปหน้าแรก
1 of 21
 
 
 
ซ้อมขบวนเรือครั้งแรก ในเดือนตุลาคม 2539