Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  32 of 32 ออก
   
 
 
           

ระหว่างที่ลงจากเขาเพื่อเข้าสู่เมืองดานัง เห็นตาข่ายขนาดใหญ่ขึงไว้เพื่อใช้ดักปลา(คล้ายยอ) คะเนด้วยสายตาแล้วน่าจะกว้างยาวประมาณ 9-10 เมตร
เวียดนามตอนต่อไปพบกับเมืองดานัง และชมพิพิธภัณฑ์ของพวกจาม หรือจำปา คู่อริกับพวกขอมในกัมพูชา เมื่อราว 7-800 ปีก่อน


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)