Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  31 of 32 ออก
 
   


   
           
ระหว่างทางลงเขามองเห็นเมืองดานัง อากาศจะต่างกับฝั่งตรงข้ามลิบลับ พ้นถ้ำมาแล้วก็เจอแดดจัดทันที ฟ้าก็ไร้เมฆ
อ่าวที่เห็นคือ อ่าวดานัง เป็นอ่าวที่ฝรั่งเศสส่งทัพเรือบุกญวน(เวียดนาม) กระทั่งตกเป็นเมืองขึ้น และสมัยสงครามเวียดนามกองทัพเรืออเมริกา
พร้อมเรือบรรทุกเครืองบินยกพลขึ้นบกเพื่อตั้งฐานทัพ และเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเวียดนาม

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)