Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  28 of 32 ออก
 
   


   
           
นั่งรถต่อไปไม่นานก็เห็นภูเขาไฮเวิน(ฮายเวิน) เป็นภูเขาลูกที่สอง แต่ไม่ต้องขึ้นเขาสูงๆเพราะมีถ้ำให้ผ่านทะลุไปยังเืมืองดานัง
บริเวณนี้เรียกว่า Hai Van Pass คือถนนที่เจาะทะลุถ้ำไปยังเขาฝั่งตรงข้าม ช่วยลดเวลาเดินทางได้มากทีเดียว ตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วครับ..ไกด์บอกว่าถ้ำนี้ยาวที่สุดในเอเชีย

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)