Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  26 of 32 ออก
   
 
 
           
เดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามถนน ไกลหน่อยแต่ก็บอกไกด์ไว้แล้ว(จะได้ไม่ตกรถ) ตรงนี้เป็นอ่าวที่มีภูเขาสูงช่วยบังลมไว้ เป็นเขาลูกเดียวกับที่นั่งรถผ่านมา

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)