Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  21 of 32 ออก
 
   


   
           
ที่ภัตตาคารเป็นจุดจอดรถของนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้ (มีแห่งเดียว) ทำธุระเสร็จก็เดินเล่นชายหาดที่ติดกับภัตตาคาร
น้ำทะเลแถบนี้เป็นสีโคลน และ..ชาวบ้านนั่งตกเบ็ดคนนี้แกตกหลอกๆ เพื่อหวังค่าถ่ายภาพจากนักท่องเที่ยว...ผมไม่ไห้ครับ..และไม่ยอมให้ผมถ่าย..ดูมันๆ
ในที่สุดก็แกล้งเดินไปเดินมา และแอบถ่ายตอนเผลอ

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)