Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  20 of 32 ออก
 
   


   
           
ระหว่างทางจะไม่มีปั้มน้ำมันให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำห้องท่าเหมือนบ้านเรานะครับ เพราะเป็นปั้มเล็กๆที่ขายแต่น้ำมันอย่างเดียว ก็ต้องแวะตามร้านอาหารใหญ่ๆที่เปิดบริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ใครมาเที่ยวต่างประเทศแล้วแนะนำว่าทุกครั้งที่มีโอกาสต้องรีบจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย อย่าคิดว่าให้รถจอดแวะปั้มเอาข้างหน้า เพราะในเวียดนามหรือประเทศอื่นๆจะไม่ค่อยเห็นปั้ม
ถึงมีปั้มก็ไม่มีห้องน้ำห้องส้วม ไม่เหมือนบ้านเรานะครับ...ต้องบอกว่าเมืองไทยมีปั้มน้ำมันมากที่สุด(ในโลก)และในปั้มก็มีห้องน้ำสะอาด ร้านอาหาร สถานบริการ ที่หลากหลายกว่าประเทศใดในโลกเช่นกัน

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)