Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  16 of 32 ออก
 
   


   
           
ตอนนี้ขึ้นเขาลูกแรก สังเกตดูต้นไม้จะไม่ค่อยเห็นไม้ใหญ่มากนัก เพราะแถบนี้รับพายุที่ก่อตัวจากทะเลจีนใต้ หรือจากหมู่เกาะฟิลิปปินส์เป็นประจำ

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)