Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  15 of 32 ออก
   
 
 
           
ถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่า อุดมสมบูรณ์ และจะเห็นได้เพียงบางแห่ง...แต่ี่ที่เวียดนามภาพแบบนี้มีให้เห็นในทุกเมือง ไปเมืองไหนก็จะเจอแต่ภาพแบบนี้..(เอาไว้รอพบกับในทริปอื่นๆ จะอลังการกว่านี้ครับ)

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)