Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  14 of 32 ออก
 
   


   
           
ฝนตกพรำๆตลอดทาง ระหว่างเดินทางเห็นลำคลองหลายสาย แต่ละสายมีน้ำใส และสะอาดมาก คนไทยมาเที่ยวเวียดนามต่างก็แปลกใจในเรื่องน้ำว่า ใสสะอาดกว่าเมืองไทย
ไกด์อธิบายว่า เกิดจากภูมิอากาศที่มีฝนเป็นประจำ ทำให้มีน้ำตลอดปีไม่ขาดแคลนหรือแห้งยามหน้าแล้ง อีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะพื้นที่ในเวียดนามปลูกพืชทำนาจนไม่มีหน้าดินว่างๆให้ฝนชะหน้าดิน

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)