Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  12 of 32 ออก
   
 
 
           

ทิวทัศน์ของถนน Hai Van Pass สู่เมืองดานัง เมืองท่าสำคัญของเวียดนาม เป็นภาพที่เห็นแบบนี้ไปตลอด
สังเกตว่าตลอดเส้นทางจะไม่เห็นภาพที่ดูระเกะระกะนัยน์ตา หรือสิ่งรกรุงรัง


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)