Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  11 of 32 ออก
   
 
 
           
ท่านอธิบดีกรมทางหลวงและครอบครัวกำลังข้ามถนน (คนขับรถจึงต้องให้เกียรติชลอความเร็ว) เวียดนามยังเห็นวัวควายอยู่มาก ไม่เห็นรถอีีแต๋นหรือควายเหล็ก
การทำนายังใช้แรงงานคนและวัวควายเป็นหลัก ขณะที่เมืองไทยเตลิดไปไกลจนมีความคิดกันว่าควรกลับมาใช้วิธีการแบบเดิมๆ ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)