Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  08 of 32 ออก
 
   


   
           
ภูเขาในเวียดนามจะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ อันเนื่องจากพายุ จึงต้องนำเข้าไม้จากประเทศลาว..สองภาพบนและล่างเป็นบ้านของชาวนา

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)