Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  07 of 32 ออก
   
 
 
           
เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง แถบนี้เข้าใจว่ามีคนอาศัยอยู่น้อย ปกติบนถนนในเวียดนามเกือบทุกแห่งที่ผ่านมา
จะเห็นผู้คนมากมายทั้งขี่จักรยานและมอเตอร์ไซด์ขี่กันกลางถนนจนดูน่าหวาดเสียวสำหรับคนไทย

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)