Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  05 of 32 ออก
 
   


   
           
เวียดนามทำนากันปีละ 3 ครั้ง เป็นประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดในโลก แต่ส่งออกน้อยกว่าไทย (ปลูกเพื่อบริโภคเป็นส่วนใหญ่)
นาข้าวในเวียดนามดูสดชื่น สบายตามาก ต่างกับบ้านเราทางแถบภาคกลางที่มีแต่ที่ว่างเปล่า มีต้นหญ้าขึ้นแทนต้นข้าว
อยุธยาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำของไทย ขณะนี้ก็ไปหมดแล้วครับ กำลังจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรมและย่านพาณิชย์ที่ขยายจากเมือง

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)