Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  04 of 32 ออก
 
   


   
           
เมืองไทยขณะนี้อยู่ในช่วงต้นเดืิอนเมษายน 2549 อากาศร้อนมาก แต่ที่เมืองเว้และเมืองอื่นๆในเวียดนามเป็นต้นฤดูฝน จึงมีฝนตกเกือบทุกวัน
ไปทางไหนก็เห็นแต่สีเขียวกันทั้งเมือง อากาศที่เวียดนามเย็นสบายมาก เนื่องจากอยู่เหนือไทย และได้รับอิทธิพลของกระแสลมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)