Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  03 of 32 ออก
   
 
 
           
ผ่านไปไม่นานก็เห็นชายฝั่งทะเลเวียดนามกว้างขึ้นทุกขณะ ริมทะเลจะเห็นกระชังเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำจากทะเล ส่วนพื้นดินจะเป็นแปลงผักชนิดต่างๆตลอดแนวชายฝั่ง

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)