Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
 
Vietnam 8 Hai van pass : เส้นทาง เมืองเว้ สู่ ดานัง บนถนนเลียบชายฝั่งที่เรียกว่า ไฮ เวิน พาส (Hai Van Pass)
  02 of 32 ออก
 
   


   
           
ภาพบนเ็ป็นฝั่งตรงข้ามภัตตาคาร ให้ดูว่าในเวียดนามไม่มีคำว่าพื้นที่ว่างเปล่า ที่ใดว่างจะกลายเป็นที่ปลูกผักจนหมด ไม่พ้นแม้ซอกตึกแถวที่มีพิ้นที่เพียงแค่ 3-4 ตารางเมตร
ภาพล่างเป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเล เส้นทางระหว่าง เว้ - ดานัง ระยะทางประมาณร้อยกิโลเศษๆ ที่เห็นนี้เป็นช่วงต้นๆยังเห็นภูเขา จากนั้นก็จะเห็นแต่ทะเลขนานไปกับถนนสายนี้

copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)