Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 7 The Purple Forbidden City : ทัวร์เวียดนามตอนที่ 7 ชมพระราชวังหลวง หรือ พระราชวังต้องห้าม ใจกลางเมืองเว้
  23 of 26 ออก
   
 
 
           

วันนี้ฝนตกตลอดเวลา ทำให้พลาดชมสถานที่สำคัญๆภายในพระราชวังต้องห้ามอยู่หลายแห่ง เช่นพระตำหนักไทฮวา สถานที่ประชุมขุนนาง
และเป็นสถานที่ทำพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ราชวงค์เหงียนทั้ง 13 พระองค์ รวมทั้งเป็นสถานที่ประกาศสละราชสมบัติของกษัตริย์องค์ที่ 13 องค์สุดท้าย พระนามว่า บ่าวได๋


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)