Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 7 The Purple Forbidden City : ทัวร์เวียดนามตอนที่ 7 ชมพระราชวังหลวง หรือ พระราชวังต้องห้าม ใจกลางเมืองเว้
  15 of 26 ออก
   
 
 
           

รัฐบาลบูรณะในส่วนที่ยังพอหลงเหลือ จากเดิมที่เป็นพระราชวังที่กว้างขวางใหญ่โต และแบ่งเป็น 3 ชั้น ไกด์บอกว่าพวกฝรั่งเศสเผาทำลายไปมาก


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)