Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
  ความรู้เพิ่มเติมจากการท่องเที่ยววัดเทียนมู่ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ที่เกี่ยวข้องกับพระ ทิจ กวาง ดิ๊ก ซึ่งทางวัดได้เก็บหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์บางส่วนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม เช่น รถออสติน ภาพถ่ายที่พระ ทิจ กวาง ดิ๊ก เผาตัวเอง เพื่อประท้วงการกดขี่จากรัฐบาลในขณะนั้น
และก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ชมหัวใจที่ไม่ได้ถูกเผา ซึ่งเก็บไว้ในสถูปทองคำ แต่ปัจจุบันไกด์บอกว่าไม่เปิดให้ชมแล้ว
 
ออก  :  Back  
 
 

พระภิกษุ ทิจ กวาง ดึ๊ก วัยุ 73 ปี จากวัดเทียนมู่

หัวใจของพระภิกษุ ทิจ กวาง ดึ๊ก ไม่ได้มอดใหม้ไปกับกองเพลิง
ปัจจุบันเก็บไว้ในสถูปทองคำ วัดเทียนมู่ เมืองเว้

 

พระสงฆ์ นางชี และชาวพุทธ ประท้วงรัฐบาลโงดินห์เดียม
ที่ย่ำยีชาวพุทธต่างๆนานา

ผู้ประท้วงถูกจับกุม โดยรัฐบาลกล่าวหาว่า
" นั่งสมาธิเพื่อด่ารัฐบาล " (ด่าในใจ)
 

ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม (นับถือศาสนานิกายโรมันคาทอลิค ตามประวัติระบุเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศาสนา)
 

11 มิถุนายน 2506 วันที่โลกตะลึง พระภิกษุ ทิจ กวาง ดึ๊ก วัยุ 73 ปี จากวัดเทียนมู่
ประกาศอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา ด้วยการเผาตนเอง

 

จากเหตุการณ์ที่พระภิกษุ ทิจ กวาง ดึ๊ก เผาตัวเองประท้วง รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจใยดี
แต่กลับกวาดล้างพระสงฆ์หนักขึ้น จนมีพระรูปอื่นเผาตัวเองประท้วงอีกหลายรูป
 
 
 

จุดจบของประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียม แห่งประเทศเวียดนาม
- ผู้โค่นล้มระบบอบกษัตริย์(บ่าวใด๋)และตั้งตนเองบริหารประเทศ โดยมีรัฐบาลหรัฐอเมริกา(CIA)และกรุงวาติกัน เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
- ผู้เคร่งครัดในศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิค รวมทั้ง โง ดินห์ ถึก (พี่ชาย)
- ผู้วางแผนและออกกฏเกณฑ์ต่างๆให้ชาวเวียดนามที่นับถือศาสนพุทธถึงร้อยละ 90 เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์
- ผู้ริดรอนสิทธิของชาวพุทธ เช่นห้ามเข้าวัด ห้ามจัดกิจกรรมทางศาสนาเช่นวันวิสาขบูชา ห้ามออกหนังสือพุทธศาสนา ห้ามพระจัดรายการทางวิทยุ
- ผู้ปราบปราบและเข่นฆ่าพระสงฆ์ นางชี และชาวพุทธอย่างโหดเหี้ยม
- ผู้สั่งทหารให้นำรถพุ่งเข้าหากลุ่มผู้ประท้วง ผลทำให้พระสงฆ์และนางชีที่อยู่แถวหน้าเสียชีวิตทันที่ 70 ศพ ประชาชนอีก 30 ศพ
- ผู้สั่งให้ทหารกวาดกล้าง เผาวัด ทำลายศาสนสถาน ยิงกราดใส่กลุ่มพระและนางชีที่กำลังสวดมนต์และนั่งสมาธิ
- ผู้ออกกฏห้ามสร้างพระพุทธรูปบูชา หากทรุดโทรมผุพังให้นำรูปพระเยซูมาตั้งแทน ใครไม่ทำมีโทษประหาร
- ผู้ออกกฏให้ชาวบ้านนำรูปพระเยซูไว้ตามบ้าน ใครทำหาย หรือทำลาย จะได้รับโทษสถานหนัก
- ผู้ออกกฏ เมื่อมีการอบรมข้าราชการ ต้องให้บาทหลวงมาทำการอบรมข้าราชการด้วย
- ผู้กำหนดนโยบายเปลี่ยนคำสอนของพุทธศาสนา พระไตรปิฏก บังคับใช้กับพระภิกษุสงฆ์และสถาบัน โดยเป็นคำสั่งของ โง ดินห์ ถึก (พี่ชาย)ซึ่งคุมกระทรวงศึกษาธิการ
- ห้ามประชาชนชาวเมืองเว้ชักธงศาสนา(ธงพระธรรมจักร)ในวันสำคัญทางศาสนา และห้ามประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ
- และ อีกมายมายข้อมูล/ภาพประกอบจาก
http://www.geocities.com/ben007_us/book03/intoc.html
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/04/K6565446/K6565446.html
และเว็บอื่นที่ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้

แต่ทั้งหมดนี้มาจากข้อมูลต้นฉบับ เช่น
  - สำนักข่าว ยูพีไอ
  - หนังสือแปลเรื่องวันสิ้นชาติของอดีตประธานาธิบดีเหงียนเกากี จากเวียดนามใต้
  - หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย
  - หนังสือ อนันตริยกรรม (ในเวียดนาม)

    (อนันตริยกรรม แปลว่า บาปหนัก หรือกรรมที่ต้องชดใช้ทันที ) 
           
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)