Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์   เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
   
Vietnam 5 : ทัวร์เวียดนามตอนที่ 5 วิถีชีวิตชาวเมืองเว้ เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม
  17 of 30 ออกไปหน้าแรกออก  
   
 
 
           

เครื่องปรุงคล้ายการปรุงก๋วยเตี๋ยว แต่เผ็ดน้อยกว่า (คนเวียดนามไม่ทานเผ็ด) ส่วนผัก(ผสม) จะใส่เยอะมาก ทุกอย่างหั่นเป็นฝอยๆ
ทานเฝอ 1 ชาม ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน ที่นี่เค้าเน้นเรื่องผักมาก นิยมทานผักกันทั้งเมือง


copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)