Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  27 of 28 ออก
 
   


   
           
รั้วไม้ใผ่ คลาสสิคแบบนี้ บ้านเราหาดูได้ยาก แต่ที่ฮอยอันเมืองเก่าเห็นกันดาษดื่น แสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ