Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  24 of 28 ออก
 
 
 

การหาปลาแบบดั่งเดิม ยังมีใ้ห้เห็นในเวียดนาม ขณะที่บ้านเราเกือบจะสูญพันธ์ไปหมดแล้ว ในภาพเป็นการดักปลาโดยใช้ไม้ไผ่ตั้งเป็นกำแพง
บังคับให้ปลาว่ายไปในช่องที่กำหนด หรือไปติดในคอกที่ดักไว้ แต่บ้านเราปัจจุบันนิยมใช้ตาข่ายขึงกั้นแม่น้ำไว้ตลอดคืน ปลาจะว่ายมาติดตาข่าย ตอนเช้าก็จะมากู้

     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ