Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  21 of 28 ออก
 
   


   
           
นั่งทานขนมปังฝรั่งเศส พร้อมกับแอบถ่ายภาพผู้คนที่ผ่านไปมา ภาพชนเป็นชุดเวียดนามขนานแท้
ภาพล่างเด็กนักเรียนระดับมัธยม (High school) ขี่จักรยานไปโรงเรียน เป็นเครื่องแบบที่กระทรวงศึกษากำหนดสำหรับนักเรียนหญิง
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ