Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  20 of 28 ออก
   
 
 
 
เดินผ่านร้านขนมปังฝรั่งเศสที่เพิงริมถนน จึงถ่ายภาพพร้อมกับสั่งมาทาน 1 อัน อร่อยจนติดใจ ขนมปังที่นี่จะอังบนเตาถ่านให้ร้อนก่อนยัดใส้ (ต่างกับที่ลาว ทั้งเหนียว และแข็ง)
เครื่องปรุงที่ยัดใส้ จำได้ก็มีหมูแดง มัสตาดสีเหลืองป้าย มีน้ำราดคล้ายน้ำหมูพะโล้ ใส่พริกตำ ใส่ผัก (ใบสะระแหน่+ผักอื่นๆ)
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ