Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์ เว็บไซต์ภาพถ่าย เว็บไซต์คุณภาพ  
Vietnam 10 Hoi An : เวียดนามตอนที่ 10 ฮอยอันเมืองมรดกโลก ต้องการ save ภาพ  
  19 of 28 ออก
 
   


   
           
เฝ่อ เป็นอาหารเช้า อาหารประจำชาติเวียดนาม หรือเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม มีเส้นหลายแบบให้เลือก
ปัจจุบันนิยมใช้บะหมี่สำเร็จรูปจากไทยไปดัดแปลงเป็นเฝ่อด้วย (ก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม มีเส้นกลม กลมเล็ก กลมใหญ่ และเส้นเล็กแบบบ้านเรา แต่ไม่มีเส้นหมี่ และเส้นใหญ่)
     
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save ภาพ